"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Utworzenie śląskiego Klastra wspierania nowoczesnych technologii i rozwiązań IT

DEVIT Fundacja Rozwoju Technologii Informatycznych

Wartość projektu: 1 164 810,00 PLN

Wartość dofinansowania: 804 950,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”.