Dlaczego my?

Fundacja Rozwoju Technologii Informatycznych DEVIT została powołana celem prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju technologii informatycznych, kreowania działań na rzecz rozwoju i usług elektronicznych, wspierania rozwoju młodych osób posiadających wiedzę i umiejętności w kierunku tworzenia nowych rozwiązań informatycznych.

Fundacja poszukuje stale pomysłodawców innowacyjnych projektów celem pomocy w komercjalizacji przedsięwzięć.

Cele działania fundacji

Ułatwianie startu młodym osobom w podejmowaniu działalności, w szczególności opartej o nowe technologie informatyczne

Wspieranie działań na rzecz promocji technologii informatycznych i oprogramowania ogólnodostępnych stanowiących konkurencję dla płatnych i powszechnie znanych systemów oferowanych na rynku

Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe rozwijających się podmiotów posiadających pomysł na produkt/ usługę, a nie posiadających potencjału finansowego i technicznego dla rozwoju pomysłów

Realizacja działań na rzecz edukacji, w szczególności w kierunku wykorzystania komercyjnych i niekomercyjnych technologii informatycznych

Promowanie działań mających na celu minimalizację oddziaływania nowoczesnych technologii na środowisko naturalne, budowania świadomości ekologicznej w branży nowoczesnych technologii i rozwiązań IT oraz aktywnego poszukiwania rozwiązań w zakresie dbałości o racjonalne korzystanie przez podmioty branżowe z zasobów naturalnych

Poszukiwanie nowych i alternatywnych zastosowań dla tworzyw sztucznych, w szczególności w nowoczesnych technologiach, drukarkach 3D i innych z branży IT oraz promowanie i rozwijanie działań mających na celu przetwarzanie tworzyw sztucznych, ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu i powtórnego użycia

Nasze projekty

Inwestujemy w innowacyjne projekty związane z takimi obszarami jak internet, mobile, media, e-commerce czy IT.